sâmbătă, 23 iulie 2016

„Oameni obosiți”, de Andrei Bodiu. Prefața


foto: Mirela Dimitriu
(în cadrul Institutului Blecher, ediția 132)
Bistrița, 16 iulie 2016


Primăvara Bodiu

E multă primăvară în poezia lui Andrei Bodiu. Dincolo de orice observație doctă pe care aș putea să o fac la capătul citirii și transcrierii din cărțile sale, poem cu poem, a celor mai bune texte pe care, după gustul meu, el le-a scris, se impune aceasta – o atmosferă primăvăratică te întâmpină sau te însoțește în aproape tot ce a scris Andrei. Poate mai puțin în Poezii patriotice, cartea sa cea mai tensionată și mai „nervoasă”, altfel, poezia lui e întocmai cum a fost și omul: tânără, sprintenă, de o inteligență pătrunzătoare, mereu atentă la celălalt, generoasă, debordând de vitalitate.
Andrei Bodiu a fost unul dintre cei mai buni autori ai promoției sale, atât ca poet, cât și ca profesor, formator și critic. Când am scris, la puțină vreme după ce ne-a părăsit, că a fost un poet risipitor, cineva a înțeles această propoziție într-un cu totul alt sens decât fusese intenția mea. Andrei Bodiu și-a dedicat cei mai fertili ani pentru un scriitor ajuns la maturitate unor solide construcții culturale și instituționale. Dacă nu greșesc, el era cel mai tânăr decan din țară când a fost ales, în 2004, în această poziție, făcând, în următorii opt ani (desigur, cu aportul unor excepționali scriitori și profesori, precum regretații Gheorghe Crăciun și Alexandru Mușina), din Facultatea de Litere a Universității „Transilvania” din Brașov una dintre cele mai competitive facultăți din România. A fost un răstimp în care Bodiu a publicat o singură carte, trecută nedrept cu vederea la vremea apariției ei. Iar poemele scrise după Oameni obosiți, pe care le-am auzit rostite cu mai multe prilejuri până în 2014, anunțau un volum pe care poetul (mereu în concurență cu profesorul, conducătorul de doctorate și managerul cultural) l-a tot întârziat și pe care nu a mai apucat să-l vadă apărând.
Recitindu-l integral pentru alcătuirea selecției de Poeme alese pe care editura Cartier a asumat să o publice la doi ani de la trecerea lui Andrei, am descoperit lucruri care la prima lectură nu-mi fuseseră atât de evidente. E drept, poate că și trecerea anilor de la momentul prim când i-am descoperit poezia, poate și lectura mult mai implicată de acum – fiindcă mi-am dorit ca din acest volum să reiasă o imagine de foarte bună rezoluție a poeziei sale –, au făcut ca imersiunea mea în textele ce poartă marca Andrei Bodiu să-mi aducă foarte mult, atât ca cititor, cât și ca autor. De multă vreme nu am mai parcurs poezie atât de conștiincios, adică având lângă mine pix și carnet, luându-mi notițe, copiind versuri, secvențe întregi, atent la construcție, la tăieturi, la ritm și făcând observații care, sunt sigur, îmi vor folosi cândva în propriile mele căutări. Și pentru asta îi rămân recunoscător acestui poet de care îmi e dor.
Da, poezia lui Andrei e întotdeauna bine gospodărită și precisă, tehnica sa fiind cea a unui scriitor profesionist – într-o literatură în care nu se întâmplă prea des să poți pune temei pe acest cuvânt –, atent la fiecare cuvânt pe care îl scrie, adică a unuia dintre acei poeți de la care ai ce-nvăța și care, în plus, face legătura între poetica dominantă a generației ’80 și discursurile câtorva dintre cei mai buni poeți tineri de acum. Lucru întru totul firesc, liniile de continuitate sunt aici imposibil de ignorat – pe de o parte, maestrul Grupului de la Brașov a fost Alexandru Mușina, iar Bodiu a scris în Direcția 80 în poezia română studii exemplare despre Mușina, Mariana Marin, Florin Iaru, Ion Mureșan, Mircea Cărtărescu sau Liviu Ioan Stoiciu, iar pe de alta, din poziția sa de profesor echilibrat și charismatic (adevărat argint-viu al vieții universitare și scriitoricești din Brașov), a influențat cu discreție poezia câtorva dintre cei mai buni poeți care au debutat în ultimii ani.
Nu ar fi trebuit să mă mire, așadar, că am întâlnit în Poeme patriotice (1995) scrâșnete și sugestii pe care aveam să le regăsesc, sub o formă considerabil mai belicoasă și hipertrofiată, în poezia protestatară și nonconformistă de mai târziu a lui Marius Ianuș (mai ales din Manifest anarhist și alte fracturi, 2000). Sau că în poeme din Cursa de 24 de ore și, mai cu seamă, Studii pe viață și pe moarte, Bodiu anticipează parcă poezia de început a lui Dan Sociu. Nu mai vorbesc de dublul ecou Mușina-Bodiu pe care îl suprind, cu toate diferențele de mode și temperament, în poezia unuia dintre cei mai apreciați poeți ai ultimilor ani, brașoveanul Andrei Dósa.
După dispariția fulgerătoare (dar ce moarte nu este, în cele din urmă, prea bruscă și greu de acceptat?), la nici 49 de ani, tentația de a vedea în unele versuri, secvențe, poeme din Firul alb un soi de premoniții a fost mare – și, de altfel, cine ar putea spune fără nici o urmă de îndoială că nu ar fi fost așa, că un poet nu poate avea astfel de fulgurații prevestitoare – chiar și unul detașat programatic de orice ar putea aduce a vizionarism sau ipostază profetică?
Tulburat, ca și Caius Dobrescu, de „gesticulația funebră” din Firul alb, Radu Vancu remarca „fluidele thanatofore” din această ultimă carte a lui Bodiu. E drept, la fel ca volumul precedent, Oameni obosiți, și Firul alb conține poeme care întrerup simplitatea expresivă, banalitatea căutată a poeziei lui Andrei. Acestea sunt în special textele vizitate de figurile prietenilor și apropiaților decedați – printre care Gheorghe Crăciun și Alexandru Mușina –, dar niciodată A.B. nu vorbește în mod direct, nemediat despre moarte, ferindu-se întotdeauna de patetism, de orice tentație melodramatică. Chiar și confruntată cu această temă majoră (care pe un poet îl poate „fura” cu ușurință), poezia sa rămâne reținută, uneori absența cuiva e atât de bine disimulată încât trebuie să ghicești din simple sugestii realitatea din spatele unor amănunte aparent lipsite de importanță.
Sărăcăcioasă în aparență, fiindcă nu abundă în figuri de stil, nu are convulsii, ruperi de ritm, scrâșnete sau bravade, poezia lui Bodiu e reținută, dar nu sfioasă, e lipsită de emfază, nicidecum însă lipsită de personalitate. Una dintre calitățile sale esențiale este felul în care se constituie momentele și întâmplările semnificative din numai câteva tușe, din creionări fugare și detalii care contrazic platitudinea înșelătoare a multor texte. Lejer fără să devină prea plat, funny fără să ajungă trivial sau să ruleze un umor de prost gust, Andrei Bodiu și-a însușit impecabil lecția lui Mallarmé („Nommer un objet, c'est supprimer les trois quarts de la jouissance du poème qui est faite du bonheur de deviner peu à peu; le suggérer, voilà le rêve”), iar lipsa emfazei și a ostentației, gesticulația redusă la minim din poezia sa, știința de a lăsa sugestia să lucreze în favoarea sensului, ironia și autoironia îl arată ca pe un poet excelent, unul dintre acei autori subtili și silențioși a căror literatură are, ca la Mircea Ivănescu sau Iustin Panța, câștig de cauză pe termen lung.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu