joi, 13 decembrie 2012

Interviu transfinit. O carte superbă cu M. IvănescuInterviu transfinit. Mircea Ivănescu răspunde
la 286 de întrebări ale lui Vasile Avram,
ediția a II-a, colecția Plantații,
Casa de Editură Max Blecher, 2012


„Mircea Ivănescu este, prin excelenţă, un om al surprizelor. Îl vezi visând și nu știi dacă el nu gândește de fapt lucid asupra unei probleme existenţiale, stai de vorbă cu el cât se poate de omenește și numai deodată constaţi că spiritul îi zboară spre cine știe ce tărâmuri absconse, promite că va veni nesmintit la o întâlnire și el între timp se întâlnește cu fatalitatea (...), îl lauzi și el te suspectează de politeţe exagerată, îl cauţi la redacţia revistei Transilvania și ţi se spune: «și noi îl căutăm», nul cauţi și, providenţial, te întâlnești cu el în faţa librăriei Humanitas sau la un colţ de stradă pe unde nu teai gândit că ar putea să umble. (...) E, întrun fel, asemeni misticilor acelora care văd lumină în suferinţă și mântuire în autoflagelare, și cu toate acestea nimeni nu e mai asemeni unui om oarecare decât el și nimeni nu știe disimula mai perfect geniul sub înfăţișarea de Cenușotcă. Nu poţi să nul iubești chiar și atunci când se supără (pe nedrept) pe tine. Simţi că dacă n-ar exista, lumea ar fi mai săracă cu câteva carate.

Vasile Avram


Fără insistenţa masivă pe biografic a lui Gabriel Liiceanu, lipsit de tranşanţa lui iritantă şi seducătoare, concentrând cu răbdare chinezească întrebările înspre unicul punct aleph al literaturii, Vasile Avram a reuşit să-i provoace lui Mircea Ivănescu răspunsuri la fel de decisive privitoare la literatură pe cât sunt cele provocate de Gabriel Liiceanu în raport cu viaţa poetului. Dialoguri esenţiale cu un poet esenţial, Măştile lui M.I. şi Interviul transfinitalcătuiesc un diptic extraordinar în care voletul dintâi priveşte mai ales biografia, iar cel de-al doilea mai ales literatura. Împreună, ele alcătuiesc Convorbirile cu Eckermannii ale lui Mircea Ivănescu. Cea mai impresionantă confesiune a unui mare poet din întreaga noastră literatură.

Radu Vancu


Interviu transfinit este prima carte de dialoguri (prima în ordine strict cronologică) în care Mircea Ivănescu, unul dintre cei mai subtili și mai influenți poeți români ai ultimei jumătăți de secol, își dezvăluie biografia și marile repere ale creșterii și formării sale, însoțit și, adesea, pus în alertă intelectuală de Vasile Avram. Cei doi prieteni par în destule momente ale periplului lor (alcătuind un neașteptat Bildungsroman secvențial) cu totul rupți de orice context istoric, de orice intruziune a exteriorului, așa încât ne putem imagina dialogul lor (în care acuitatea și curiozitatea ușor pedantă a lui V. Avram întâlnesc memoria aproape infailibilă și rafinamentele stenice ale lui M. Ivănescu) ca pe un joc de mah-jong cu doi parteneri, unul interogativ-provocator, iar celălalt retractil și autopersiflant, învăluindu-și răspunsurile în faldurile digresiunii, printre care cititorul va întrezări chipul lui M.I. ca reflectat în undele calme ale unei reverii nesfârșite.

Claudiu Komartin


Vasile Avram (1940-2002) a absolvit Facultatea de Filologie la Cluj. Publicist și redactor al revistei Transilvania, doctor în filologie cu lucrarea Mit și religie în tradiția românească, Vasile Avram este autorul mai multor volume de poezie și proză, o parte dintre ele apărute postum (Cărțile eptimahice; Călătoria de sâmbătă. Poezii; Elegiile Orhideei. Poem transcendental; Fiul apocrif; Spirala, roman reeditat postum cu titlul Legat la ochi)

2 comentarii: